Estand Barcelona Activa. Fira Internet of Things

Barcelona Activa
Barcelona, Espanya

L’Internet de les coses és una tecnologia que permet la interconnexió digital entre internet i objectes comuns o màquines industrials. En els últims anys aquest concepte està canviant la vida quotidiana de les persones, però també la forma de fer negocis. La Fira IOTSWC es reuneix empreses i experts internacionals per mostrar possibles aplicacions de l’Internet of Things.

El portal de l’Agència de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, encarrega a Indissoluble el disseny d’un estand que aculli i doni visibilitat a diverses empreses del sector. Per això creem un estand que s’estructura com un gran paraigua sota el qual es mostren les últimes novetats de l’Internet de les coses.

Aquest paraigua és un gran banner suspès del sostre del pavelló mitjançant unes bigues Trus, que alhora fan de suport per als elements d’il·luminació. El banner, elaborat amb Tablex (taulell de fibres de fusta d’alta densitat), té troquelat en tota la seva superfície un circuit imprès que li aporta una forta imatge tecnològica. També té troquelat el nom de Barcelona. L’interior del banner és del color blau corporatiu de Barcelona Activa.

Els mostradors destinats a cadascuna de les empreses es distribueixen en tot el perímetre extern de l’estand. L’àrea interior de l’estand es dedica a activitats socials: un gran lounge, una zona de networking i la sala de reunions, a més d’un magatzem. El límit entre l’exterior i l’interior ve marcat per uns plafons de color verd situats transversalment a l’estructura de l’estand.