Avís legal i política de privacitat

AVIS LEGAL

Per donar compliment a les obligacions disposades en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), el propietari d’aquest lloc web – d’ara endavant, el prestador- posa a disposició dels usuaris la següent informació:

Denominació Social: INDISSOLUBLE, S.L.

Domicili Social: CARRER PUJADES 130, 08005 – Barcelona (Barcelona) 

NIF. ES-B60557659

Telèfon: (+34) 934 121 075

Correu electrònic: info@indissoluble.com 

 

OBJECTE

Tothom qui accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari i es compromet a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui aplicable.

INDISSOLUBLE, S.L. es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi obligació de posar en coneixement dels usuaris aquestes modificacions, entenent-se com a suficient amb la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT

INDISSOLUBLE, S.L. s’eximeix de qualsevol mena de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’empresa.

INDISSOLUBLE, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu, però no limitatiu, en fòrums, xats, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. No obstant això, i en compliment del que es disposa en l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a la disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es prega que ho notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. No obstant això, el prestador no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés al lloc web.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

INDISSOLUBLE, S.L. es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) el seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i l’UE RGPD 679/2016, que podrà consultar a la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

L’únic punt de recollida de dades de caràcter personal del lloc web és el formulari de contacte, la finalitat del qual és resoldre els dubtes i qüestions que l’usuari desitgi formular. La introducció de les dades en aquest formulari implica l’acceptació de l’usuari al tractament de les seves dades per part del prestador amb la finalitat de resoldre dubtes i la remissió d’enviaments de comunicacions comercials electròniques.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per la qual anessin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar-se respecte als mateixos. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part d’aquests.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic que apareix a l’inici d’aquest Avís legal.

LLEI APLICABLE

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà aplicable la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts.

 

POLÍTICA DE PRIVADESA DE DADES

IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR

INDISSOLUBLE, S.L., és el titular del lloc web que vostè visita, essent el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, per la qual cosa en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPD i RGPD, així com la normativa sobre Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa es facilita la següent informació del tractament.

Aquesta política de privadesa estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir-la i acceptar-la abans de continuar fent-la servir.

MENORS

Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de divuit anys que no estiguin degudament autoritzats. INDISSOLUBLE, S.L., entén que des del moment en què un menor accedeix a aquesta Web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.

INDISSOLUBLE, S.L. informa que existeixen programes informàtics per fitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure’s als nostres butlletins i/o efectuar operacions comercials o mercantils amb INDISSOLUBLE, S.L. No facilitar les dades personals sol·licitades o no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per vostè, o subscriure’s als nostres butlletins.

FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES

Les dades que li sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens enviï o proporcioni a través d’aquests formularis són certs, veritables i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitades. En funció del formulari o apartat al qual accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:

 1. Les que indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari d’electrònic de registre, contacte, consulta o similar.
 2. Per atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol mena de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.
 3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc.
 4. Per poder elaborar estadístiques amb finalitats comercials.
 5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb INDISSOLUBLE, S.L. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
 6. Per facilitar el fet de fer-se seguidor dels perfils d’INDISSOLUBLE, S.L. a les xarxes socials que enllacen a la nostra web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privadesa d’aquestes xarxes socials. Pel que l’exercici de drets per part d’INDISSOLUBLE, S.L. quedarà limitat a aquells que permeti la xarxa social, per la qual cosa recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privadesa d’aquestes xarxes.
 7. CONFIDENCIALITAT, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES

Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment.

Les seves dades seran conservades el temps imprescindible per complir les finalitats per a les quals es van recollir, així com les obligacions legals oportunes. En el cas d’acceptar l’enviament de comunicacions comercials per la nostra part, no seran cancel·lades fins que no en demani la seva cancel·lació.

INDISSOLUBLE, S.L., li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en què aquesta cessió es trobi emparada per la legislació, o bé sigui imprescindible per poder complir el servei sol·licitat i/o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests supòsits li sol·licitarem la seva autorització expressament.

No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS

En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que es troba autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i declara que els ha informat prèviament de tot el que recull la present política de privadesa, especialment de les dades la nostra empresa i de com exercir els drets que la llei els atorga. En aquest sentit INDISSOLUBLE, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens faciliti, sent la seva exclusiva responsabilitat comptar amb l’autorització anticipada i proporcionar la informació necessària als interessats.

EXERCICI DE DRETS

En tot moment, ens podrà remetre una comunicació per escrit al domicili social o al correu electrònic que figura a la nostra web. Per exercir el Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament haurà d’incloure fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-li.

Els drets que pot exercir són els següents:

 1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament.
 2. Dret a realitzar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si ho considera oportú.
 3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: info@indissoluble.com  indicant en la seva sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
 4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades a qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.
 5. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.

Mitjançant la marcació obligatòria de les caselles d’acceptació de la nostra “Política de Privadesa” i “Avís Legal” i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, vostè accepta expressament de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i, per tant, consentint el tractament de les seves dades per part d’INDISSOLUBLE,, S.L., en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privadesa.

MESURES DE SEGURETAT

INDISSOLUBLE, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. No obstant això, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat en Internet no són segures al cent per cent.

MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVADESA

INDISSOLUBLE, S.L., pot alterar la present política de privadesa per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que ho revisi periòdicament, així com que es posi en nosaltres davant qualsevol mena de dubte o incidència en el correu electrònic: info@indissoluble.com  o en les adreces i telèfons de contacte que figuren a la nostra web.