Estand IRTA. Fira Barcelona Food Technologies

IRTA (Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària)
Barcelona, Espanya

Un habitatge on s’hi distribueixen els valors d’IRTA a les diferents estances. Aquesta és l’aposta d’Indissoluble per a l’estand de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, IRTA, que està adscrit al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.

En el context de la fira de maquinària i tecnologia per a la indústria alimentària, Barcelona Tecnologies de l’Alimentació, BTA, Indissoluble crea per a IRTA un punt de trobada entre visitants i empreses on sentir-s’hi com a casa per treballar i innovar. Per aquest motiu el lema escollit per explicar tot el concepte és Welcome home: Innovem?

L’estand-escenari ideat per Indissoluble transmet proximitat, confort i calidesa per tal que els seus visitants s’hi sentin a gust. Una estructura de fusta massissa reprodueix les estances i la coberta d’un habitatge unifamiliar, alhora que ordena els diferents espais. Allà hi conviuen objectes quotidians com un llit, una taula o cadires, amb objectes multimèdia com taules tàctils o projeccions.

Per IRTA la tecnologia és un dels valors fonamentals a transmetre, per això a l’estand s’hi inclouen audiovisuals i elements interactius que traslladen la idea d’innovació i d’interacció que es produeix en la relació IRTA/empreses.

Client: IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries)
Data: 2015

Projecte, Producció i Instal·lació, Gestió de Continguts, Disseny Gràfic, Programació, Multimèdia i Interactius:
Indissoluble
Direcció:
Juan Roberto Vásquez
Jordi Hernández
Direcció de Projecte:
Jordi Miró