Estand Digital Ecosystems. Congrés Webit

Digital Ecosystems
Istanbul, Turquia

El píxel com a eix generador del projecte. Aquest és el nostre punt de partida per dissenyar l’estand de Digital Ecosystems, una empresa grega de màrqueting digital. Hem creat una estructura de 300 píxels-cub agrupats de tal manera que delimiten un espai de 120m2 i configuren el pavelló principal del Webit Congress d’Istambul, a Turquia.

Cada píxel es representa en un cub format per 12 peces d’alumini tallades a làser i acoblades. Aquestes peces poden desmuntar-se i desar-se a caixes planes, molt fàcils d’emmagatzemar i de transportar. Aquest és un aspecte fonamental del projecte perquè es fabriquen i munten les peces a Barcelona, a 3.000 km del seu destí final, Istambul.

L’ús intel·ligent dels materials ens permet crear un espai obert, lleuger i tecnològic que respon perfectament als valors de Digital Ecosystems. Es pinta tota l’estructura de color negre amb la mateixa tecnologia utilitzada a l’automoció. L’interior dels cubs que queden a l’alçada dels ulls són de colors vius, d’acord amb la marca de l’empresa, i defineixen la zona de pantalles i d’exposició de productes.

El resultat final és un estand amb una atmosfera pròpia, separada de la resta del pavelló, que acaba essent un espai únic on s’hi barregen les activitats comercials amb conferències i interacció social.