Estand ADIGSA. Fira Barcelona Meeting Point

ADIGSA (Agència de l'Habitatge de Catalunya)
Barcelona, Espanya

Els continguts a tractar han de reflectir els àmbits d’actuació en què Adigsa dóna servei al ciutadà: els Programes d’Habitatge i les seves Línies d’Actuació.
Sempre fent èmfasi en la sostenibilitat i relacionant la qualitat de l’habitatge amb l’estalvi energètic.

L’estand ha de ser representatiu de la institució que simbolitza:
– Espai ampli i obert
– Conceptes importants: reciclatge, austeritat, baix cost …
Tota la informació s’ha de tractar des de l’àmbit de la sostenibilitat, la qualitat i la proximitat al ciutadà, amb un llenguatge proper, senzill i inclusiu.

L’estructura de l’estand es recolza en una xarxa de llistons de fusta sense tractar, segons unes lleis d’ús però amb llibertat formal.
Són peces de fusta laminada col.locades donant una variada densitat al tancament i servint de suport a la gràfica, pantalles i altres necessitats de l’estand.

L’estand es configura mitjançant la disposició de diverses estructures repartides perimetralment, formant una plaça central oberta.
Els diversos àmbits es relacionen entre ells.
Les vistes i circulacions en diagonal transmeten la sensació d’un espai viu i en moviment.

En les aplicacions multimèdia, el visitant, mitjançant una pantalla tàctil, accedeix a tota la informació relacionada amb els programes d’actuació d’Adigsa.
L’aplicació, en funció de l’opció escollida per l’usuari, activa l’encesa de determinats cartells lluminosos i/o llança determinats vídeos a les pantalles LCD ubicades en l’estructura de l’estand.

Dins del joc, l’usuari ha de localitzar, en un habitatge representat per tres espais (cuina, sala i bany), dotze elements i trobar les accions que permeten fer-lo més sostenible ecològicament.
Una gràfica li proporciona informació en tot moment del nivell d’estalvi en aigua, electricitat i en reducció de residus que va aconseguint.

Els resultats i gràfiques que es generen durant el joc es repliquen en una pantalla informativa, per ser vista pel públic present a l’estand.
Cada acció realitzada en el joc es reprodueix al mateix temps en un plafó mecànic, on cada element es representa en dos estats: abans i després que l’usuari realitzi una acció que afavoreixi l’estalvi energètic i la sostenibilitat.