Estand Repsol. Feria World Petrol Congress Madrid

Repsol YPF
Madrid, Espanya

Proposta d’estand Repsol YPF per al World Petrol Congress de Madrid.

Formalment, la composició de l’estand expressa alhora dos conceptes aparentment divergents, com són l’alta tecnologia i la natura. D’una banda trobem una forma orgànica, geològica, on podem entrar i descobrir-hi punts de vista sorprenents, com entrar dins d’una cova. Jugant amb l’aspecte metàl·lic i el color taronja corporatiu de Repsol podem expressar aquests dos conceptes, síntesi de Repsol d’alguna manera. D’altra banda, ens trobem amb una forma pura, la gran taula, que en un únic element incorpora múltiples funcions (espai per seure, taula, exposició, suport de productes). Aquesta taula expressa una forma artificial, control·lada, on la tecnologia es torna amable i accessible (és un element a poca alçada que convida a apropar-s’hi i tocar-lo).

A nivell de tecnologia trobem pantalles tàctils i un videomapping immersiu al llarg de les façanes de l’estand.

És un estand que atrau i invita a recorre’l des de qualsevol punt de vista. No es concep com un espai tancat on cal entrar-hi, és més aviat com una plaça amb grans escultures que el visitant pot mirar per després seure tranquil·lament a l’àrea social en un ambient acotat.

La distribució de l’estand es divideix en quatre franges transversals:  

1. ÀREA DE RESPONSABILITAT CORPORATIVA

Sobre la cara exterior de l’estand es mostra informació de la marca. Són els primers conceptes que veu el visitant. 

2. ÀREA D’INNOVACIÓ

Situada a l’espai entre les dues grans estructures que formen el nucli de l’estand, on el visitant se submergeix en un espai immersiu de color taronja. Una sèrie de pantalles TFT exposen els projectes més innovadors desenvolupats per Repsol.

3. ÀREA SOCIAL

La franja entre la gran estructura i la taula d’entrada conté les àrees socials, de descans, zones de conferències i la sala VIP. Aquí també hi ha ordinadors amb accés a la web de Repsol YPF.

4. ÀREA DE SERVEI I BENCHMARKING

Incorporada a la taula, conté mostres físiques de productes i serveis, així com les motos de competició de l’equip Honda Moto GP.