+Humans. El futur de la nostra espècie

CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona)
Barcelona, Espanya

Cíborgs, superhumans i clons. Evolució o extinció? Com serà l’ésser humà d’aquí a cent anys? El potencial tecnològic avança a tota velocitat, hem de continuar modificant el nostre cos, la nostra ment i la nostra vida quotidiana, o hi ha uns límits que no podem superar? L’exposició explora els possibles camins de futur de la nostra espècie tenint en compte les tecnologies emergents i el nostre context cultural i ètic.

+Humans s’endinsa en els límits del que significa ser un ésser humà: els límits del cos, els límits de l’espècie, els límits del que és socialment i èticament acceptable. Ens hem de millorar nosaltres mateixos, o hem d’intentar modificar els nostres descendents? Ens acostem a una singularitat d’una hibridació home-màquina, o perdem facultats a causa de la dependència sempre en augment respecte a les extensions tecnològiques del cos? És l’allargament de la longevitat humana una magnífica aspiració o una terrible amenaça per al planeta?

Amb obres d’una cinquantena d’artistes i amb propostes pioneres de recerca, +Humans explora els possibles camins de futur de la nostra espècie. Des de les tècniques de reproducció assistida i els experiments incipients en biologia sintètica fins a la possibilitat de perpetuar-nos a través de l’àmbit digital, les nostres vides estan condicionades i definides per una revolucionària confluència de nous camps científics i tecnològics.

L’objectiu del disseny de l’exposició és crear un entorn neutre, que no resti protagonisme a les obres artístiques exposades, però que alhora sigui molt flexible per adaptar-se als seus múltiples formats. La solució adoptada és un interior tot cobert de negre que només s’interromp als espais que delimiten l’àmbit de les obres. Allà, apareix el blanc en forma de plans verticals i horitzontals o de mobiliari. Per a la transició d’un capítol de l’exposició a un altre també es crea un potent contrast gràcies al blanc del terra i de les parets i al sostre de llum difosa que genera com una caixa de llum envolvent.

Aquesta exposició dóna continuïtat al projecte Human +, presentat a la Science Gallery del Trinity College Dublin el 2011.

Client:
CCCB
Data:
7 octubre 2015 – 10 abril 2016

Direcció:
Juan Roberto Vásquez
Direcció de Projecte:
Jordi Miró