Remodelació Centre comercial Las Rosas

Las Rosas
Madrid, Espanya

Canvi d’imatge de centre comercial a través d’un redisseny de la façana i de la remodelació de dues àrees interiors

La façana antiga es recobreix de planxes de Dibond – plafó sandwich d’alumini – retallades amb formes poligonals situades a 15 cm de distància del mur per generar textures diverses i donar profunditat al pla de façana. Aquesta nova estructura també allotja els logotips de les marques del centre comercial. 

Per a l’interior del centre es dissenyen uns grans llums de sostre cilíndrics amb la superfície del difusor que segueix el mateix llenguatge compositiu de la façana.

Finalment, es dissenya el mobiliari i la senyalització de la zona de descans i de la zona infantil.