Estand ULMA

Grup ULMA
Barcelona, Espanya

L’estand per a l’empresa basca ULMA Hormigón Polímero ocupa una superfície de 254 m2. El seu objectiu és la presentació conjunta de les quatre línies de negoci, però de forma individualitzada. Cal focalitzar tot en el disseny de l’estand centrat en tres aspectes: l’arquitectura, el producte a exposar i les emocions.

Cal estimular els cinc sentits: la vista mitjançant l’estand i els productes; l’oïda amb sons que emulen la naturalesa del País Basc; el tacte mitjançant l’accessibilitat a tocar els productes; el gust amb un aliment fresc, aromàtic i dolç, en contrast amb la duresa d’enginyeria de l’empresa; l’olfacte incorporant olor de naturalesa, així com l’olor pròpia dels materials primaris que formen l’estand, com la fusta.

L’estètica és neta, amb pocs vídeos i textos, procurant que la informació estigui en els suports gràfics. La il·luminació emfatitza els productes, situats sobre pedestals d’alçades variables, per a una millor relació amb el visitant. S’opta per una imatge forta, molt arquitectònica, que transmeti la qualitat, el servei i la professionalitat de l’empresa. Però amb una senzillesa estètica que no resti protagonisme al producte. Els materials són molt purs i de caràcter sobri: fusta, acer, vidre i el propi formigó del paviment de la fira.

L’espai es conceb com una plaça, focalitzant el punt de trobada i de relació personal en el centre. La plaça es tanca a cada costat mitjançant una estructura que serveix de suport per a cadascuna de les línies de negoci. Les cantonades queden així totalment obertes al visitant, sense una porta clara, perquè penetri a la plaça gairebé sense adonar-se’n. En aquests quatre accessos se situen les zones de contacte més personal, amb diverses taules i cadires. El paviment original del pavelló expositiu es mostra en aquestes zones de reunions, que estan senyalitzades amb gràfics realitzats amb vinil negre.

La forma arquitectònica prové del concepte d’estructura-escultura natural, cinta i interacció dinàmica. Un objecte que es desenvolupa generant diferents espais, retallant-se i movent-se generant forats, elevacions i plegats. Funciona com la pròpia naturalesa, és un objecte topogràfic i únic. Es converteix en base i en recorregut, interactua amb les persones al mateix temps que serveix de suport expositiu, generant espais i zones de treball i relació.

Client:
ULMA Polymer Concrete
Data:
05/2011
Area:
254m2